Get Adobe Flash player

โพธิธรรมสาร 2557

เผยแพร่โพธิธรรมสาร
ปีการศึกษา 2557

มกราคม
กุมภาพันธ์ 

มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

โพธิธรรมสาร 2556

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้38
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้77
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้325
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว689
mod_vvisit_counterเดือนนี้115
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4076
mod_vvisit_counterทั้งหมด715315

ออนไลน์ (20 นาที่ที่ผ่านมา): 3
ไอพีของคุณ: 54.167.176.58
,
Now is: 2015-04-02 10:06

มุมเรียนรู้


ห้องเรียนออนไลน์
สื่อการสอน
ฟรีโปรแกรม


อบรมการใช้โปรแกรม SCILAB ในการจัดการเรียนการสอน คณิตศาสตร์

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ขอเชิญครูเข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม SCILAB ในการจัดการเรียนการสอน คณิตศาสตร์

รายละเีอียด ดังนี้


หลักสูตรพัฒนาครูศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชื่อหลักสูตร 

การใช้โปรแกรม SCILAB ในการจัดการเรียนการสอน คณิตศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม 

3 วัน

ความคิดรวบยอด

การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม SCILAB เป็นการแสวงหาความรู้โดยอาศัยโปรแกรมเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการคำนวณ เพื่อก่อให้เกิดทักษะพื้นฐานสู่การศึกษาต่อด้านคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม

จุดประสงค์

              เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนโปรแกรมการคำนวณและการแสดงผลกราฟิกที่ซับซ้อนอันเป็นพื้นฐานสู่การศึกษาต่อด้านคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม

 เป้าหมาย

               ครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลายโรงเรียนในฝันและโรงเรียนเครือข่าย

 เนื้อหาสาระ 

1.       การเขียนโปรแกรมภาษา SCILAB

1) คำสั่งพื้นฐานในโปรแกรม SCILAB

2) ประเภทของข้อมูล

3) การสร้างตัวแปรสเกลาร์ เวคเตอร์และเมทริกซ์

4) โอเปอเรเตอร์ทางคณิตศาสตร์

5) ฟังก์ชันพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

6) การเขียนโปรแกรมด้วย SCILAB

7) การพัฒนาฟังก์ชัน

8) พื้นฐานการวาดกราฟ

9) ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน

2.       การใช้โปรแกรม SCILAB ประกอบการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดัมมัธยมศึกษาตอนปลาย

3.      การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ห้อง                   “แบ่งปันสานฝัน”   ซึ่งเชื่อมโยงอยู่กับ   www.labschools.net

กิจกรรมการอบรม

1.       ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม SCILAB

2.       ออกแบบการใช้โปรแกรม SCILAB ประกอบการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย

3.       นำเสนอผลงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 

ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การใช้โปรแกรม SCILAB ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ระหว่างวันที่   23 – 25      มิถุนายน 2553

ณ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร  เขต 2

 

วันที่ 1 ของการอบรม

เวลา

หัวข้อของการอบรม

09:00 – 10:30 .

แนะนำโปรแกรมภาษา SCILAB

ประเภทของข้อมูล การสร้างตัวแปรสเกล่าร์ เวกเตอร์ และเมทริกซ์

(อาจารย์มงคล รอดจันทร์ )

10:30 – 10:45 .

พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 – 12:00 .

การแก้โจทย์สมการหลายตัวแปร (ระบบสมการเชิงเส้น)

การแก้โจทย์สมการโพลิโนเมียล

(อาจารย์มงคล รอดจันทร์)

12:00 – 13:00 .

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 14:30 .

การใช้งานโอเปอเรเตอร์ทางคณิตศาสตร์ (ต่อ)

         โอเปอเรเตอร์ Arithmetic

         โอเปอเรเตอร์ Relational & Logical

         โอเปอเรเตอร์ Bit-wise

(อาจารย์มงคล รอดจันทร์)

14:30 – 14:45 .

พักรับประทานอาหารว่าง

14:45 – 16:30 .

ฟังก์ชันพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

         ฟังก์ชันพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ทั่วไป

         ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

(อาจารย์มงคล รอดจันทร์)

  

วันที่ 2 ของการอบรม

เวลา

หัวข้อของการอบรม

09:00 – 10:30 .

ฟังก์ชันพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ (ต่อ)

         ฟังก์ชันพื้นฐานทางสถิติ

         อื่นๆ

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน

         การหาตัวคูณร่วมน้อย (ค...) และตัวหารร่วมมาก (ห...)

         การแยกตัวประกอบของสมการพหุนาม

(อาจารย์มงคล รอดจันทร์)

10:30 – 10:45 .

พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 – 12:00 .

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน (ต่อ)

         การหาปริพันธ์จำกัดเขต

         การแก้สมการอนุพันธ์อันดับหนึ่ง

(อาจารย์มงคล รอดจันทร์)

12:00 – 13:00 .

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 14:30 .

การเขียนโปรแกรมด้วย SCILAB

         การใช้คำสั่งการวนลูป

         การใช้คำสั่งทดสอบเงื่อนไข

(อาจารย์มงคล รอดจันทร์)

14:30 – 14:45 .

พักรับประทานอาหารว่าง

14:45 – 16:30 .

การเขียนโปรแกรมด้วย SCILAB (2)

         การพัฒนาฟังก์ชัน

         ไฟล์สคริปต์และไฟล์ฟังก์ชัน

(อาจารย์มงคล รอดจันทร์)

 

วันที่ 3 ของการอบรม

เวลา

หัวข้อของการอบรม

09:00 – 10:30 .

พื้นฐานการวาดกราฟ

         การวาดกราฟสองมิติ

         การวาดกราฟสามมิติ

(อาจารย์มงคล รอดจันทร์)

10:30 – 10:45 .

พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 – 12:00 .

การแก้โจทย์สมการการเคลื่อนที่

การแก้สมการภาคตัดกรวยแบบต่างๆ

สรุป SCILAB

(อาจารย์มงคล รอดจันทร์)

12:00 – 13:00 .

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 16:30 .

การนำเสนอผลงานของผู้เข้ารับการอบรม

พิธีปิดและมอบวุฒิบัตร

 

 หมายเหตุ       

1.       ตารางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

2.       นำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และปลั๊กสามตามาในวันอบรม