Get Adobe Flash player

โพธิธรรมสาร 2557

เผยแพร่โพธิธรรมสาร
ปีการศึกษา 2557

มกราคม
กุมภาพันธ์ 

มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

โพธิธรรมสาร 2556

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้109
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้121
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้230
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1048
mod_vvisit_counterเดือนนี้2438
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4386
mod_vvisit_counterทั้งหมด706584

ออนไลน์ (20 นาที่ที่ผ่านมา): 5
ไอพีของคุณ: 54.87.179.107
,
Now is: 2015-01-26 23:22

มุมเรียนรู้


ห้องเรียนออนไลน์
สื่อการสอน
ฟรีโปรแกรม


วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

โรงเรียนร่วมมือกับชุมชน พัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษา โดยคุณธรรมนำความรู้  สู่เศรษฐกิจพอเพียง และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

พันธกิจ

 1. จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษา และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม นำความรู้ และนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

เป้าประสงค์ของโรงเรียน

จัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 1. รักชาติ
 2. ซื่อสัตย์สุจริต
 3. มีวินัย
 4. ใฝ่เรียนรู้
 5. อยู่อย่างพอเพียง
 6. มุ่งมั่นในการทำงาน
 7. รักความเป็นไทย
 8. มีจิตสาธารณะ

 

สมรรถนะของผู้เรียน

 1. ความสามารถในการสื่อสาร
 2. ความสามารถในการคิด
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี